top of page

Nei Tokabeti

Ai kawara ngai nte iango

Bwa I a bon tiku ma te ururing

Bwa e a nako neiere raou

Ma I a tiku ma te kananoanga

Chorus:

Raou ae e tangiraki irou, Tokabeti nanou neiei

E nang karairaki ningai te man (Ko bia okirai)

Bwa I aonga ni kukurei ngai, Karu

Uringai n tokin tabem

Uringam ma tangiram ne

E aki kona ni bua mai irou

Ko a bia uringai naba teuana

Kabwarai au bure naba nee

Ko a bon aki nanongai

Bwa te kai ae e kakawa

E a tiku ni mamaroa

E a tau ma nang kanga

bottom of page