top of page

Aio bwanaan nanou (E aki kauaroro te tangira)

Aio bwanaan nanou

Are I a tabekia ma nanou ae e itiaki

Te bwai ae e a riki nakoiu are karawawata au iango

E taku te taeka teuana, " E aki kauroro neiko te tangira"

Ma ngaia I a kunea bwa, e bon kauaroro ma ni bibitaki

Tao e koaua e a roko irou te kara

Ma au tangira e bon tiku n arona

Nna iranna ngai bwa e a moti ngai nanou

Bwa ko na kitanai bwa e a rai baeu

Ko a katukai ma nanou ae e bon tang

Ma I kukurei bwa e a rau nanou ni boin ueen te kai te raureriki*

Tai aika bwakanako a kakamwakuri te bong ma tengaina

Iai taai n kakakukurei ao iai naba taai naba ni kananokawaki

E taku te taeka teuana, "E bon tau te bong ma kanoana"

Ma ngaia I a kunea bwa, e bon bibitaki kanoan boong!

bottom of page