top of page

Tekeuee!

Tekeuee ni kareken taningana

Te Ue ae boboiarara

Moan te kaawa te ngai ne, ni kakananoanga

Rarabwatau aio, ni mamaroa nako

Bon ti ngai naba n au iango

Ngke nna katia n taratarai matana

Tao bon te bwainako tengai

bottom of page