top of page

Te Uee Ae Boiarara

Ai kareken taningau te uee

ae boboiarara

Aia uee au ikawai are a katikua

ba iriau n toan te bong

Ni uouotianako n taabo ike I nako iai

ao I kukurei ba eaki bua mairou te uee

E kairiira kawaiu

Natiu ohh!

Keiakina mauna te maiu ae raoiroi

N taai nako n aki mwaninga ba I bn mena irarikim

Ao aroaroom ma kateim aika raoraoi I kukurei iai

Natiu oh kona kekeiakina ibukiu

Natiu oh kona keiakinna n taainako

Inanon au tai ni borau ao Ia boo ma kangangaa

Ao Ia bn kekeiaki ngai ba e rawa ni bua mairou nte aonnaba

Ea bn taonai rawawatan te maiu aio

Ao e tuangai bwanaan nanou ba nna uringa te uee ae boiarara

bottom of page