top of page

Moria n Nanou

Borau mai iaon abau

Abau ae Nikunau

Ike ia roko iai

Iaon Tarawa

Ike e a reke iai

Au uee ae I tangiria

Chorus Moria nte iango

Bwakan nanou ma rabatau

Tiibwee

Au tangira

Nei raou ae I tangiraki

Kabarai bureu nako

Bon tiaki au iango

Bon nanou aio

Ururingai ne

Bwa I kaawa I kananoanga

bottom of page