top of page

Kiribati aban tamau

Boborau ni marawa ngkai

Tiotio kananoangau

Ibukin tangiran abau

Ae raroa nako mai irou

Chorus Kiribati aban tamau

Are i bungiaki mai ikai

Enga te tai

Are nna maga nooriko iai

Ma te kukurei

Ueeni kaai te nen aroka

Ake a boboiarara

Akea ngkai kona rau iai

Bwa tiaki aron abau

bottom of page