top of page

Bwebwen nanou

Ai kamira nanou aio

Ngke ia tangira te nati aei ngke I noria I matau

Ma ni bwaka nanou irouna

Ea reke bwa raman waau

N taabo ike I nako iai

Bwebwen nanou raoi nanou neiei are tangiria nanou

Ko bia aki mwaninga taekau irarikin are oin nanom

I aki ongea kainanou ngai n ririanna am tabo n reirei

SLHS are ara tabo ni kakaukiang

Uringam ao tangiram irou ea wene ni matoa inanou

bottom of page