top of page

Nei Tieri n Nanou

\\Kawau ma kananoangaau

Irouia ana karo neiei

N aron aia mwakuri

N ribuaka nakoiu

Are e a riki bwa

Aki raraun iangoana//

Chorus Nei Tieri n nanou Ngkoe

Ko bia Uringai

Bwa I a kaawa n au tangira

Bwa e aki okirai

Kanimwa tangirau

Nei Tieri n nanou

\\Inanou au tai

Ni kabureaki Ngai

Ao a ti kaburea

Taekan Au Tieri

Nakon are bon oin

Nanoia ni koaua//

Chorus

\\Tangiran abam irou

Nikunau ae I bwaka iai

Tabomatang am kaawa

Are I kan n roko iaona

Ma iriau ae te mauri

Te raoi ao te Tabomoa//

Chorus Nei Tieri n nanou Ngkoe

Ko bia nanoangaai

Bwa I a kaawa n au tangira

Rairaki okirai

Kanimwa tangirau

Nei Tieri n nanou

bottom of page