top of page

Te bong te ngaina ko kabanetai

Te bong te ngaina ko kabanetai

Ko katukai ko kitanai

Ai terana e na reke iroum

N aroarom ni bane nakoiu

Oh ai tera ae e na reke, te matu

Ai mwin te kangaina nangkona

Oh ai terana kanaia natim a tang ni baki

Ao tai tuangai okim ni baki

Ai terana ae ko na kanna

Ko kabanetai n akea warem, n te bong koraki

Bon te mamatu

Ao tai tuangai okim ni nganga

Ao ai terana ko na kanna

Ko kabanetai n akea uaam n te bong koraki

Ko kabwakaroro

Oh ai tera ae e na reke, te matu

Ai mwin te kangaina nangkona

Oh ai terana kanaia natim a tang ni baki

bottom of page