top of page

Ngkana I tarai anuani maiumi (Te nano ae ti teuana n reitakira ma Christo)

Ngkana I tarai anuani maiumi nikabane

Ao n angin te tai, I bon tabeakinai ti ngai

Tamau ma tinau kabwarai bureu

Bwa nna aki manga bure nakoimi

Au kairua nikabane inanon maiu ana reke bwa reireiau

Bwa I aonga ni kona n reitaki ma ngkami ma raoraou nikabane

Te nano ae ti teuana n tangira ma Christo

Iesu, kabwarai buren aroaraou nikabane

Reiereiai bwa nna maiuna te maiu ae e raoiroi

Te maiu are e na karikirakea tangirau irouia au karo

Te tangira ni koaua are e na reitai ma tariu ao mwaneu

Bwa I aonga ni kona n reitaki ma ngkami ma raoraou nikabane

Te nano ae ti teuana n reitakira ma Christo

bottom of page