top of page

Nabena (Labena)

//Oh nanou oh, oh, oh oh, oh

Na na nai na na nai na na nai//

Moan rokou n reirei ngai iaon Tabwiroa

E a reke ueen nanou ae I tangiria

E kaburetai irekerekeu ma neiei

Bwa I ataia bwa e bon tangirai

Oh nanou oh, oh, oh oh, oh

Na na nai na na nai na na nai

Oh nanou oh, oh, oh oh, oh

Oh, na na na na nabena, nabena

Bwati ae tangiriko

You love me, I love you

We are one true love

Oh au bau ma ngkoe te mauri, te raoi te tabemoa

//Oh nanou oh, oh, oh oh, oh

Na na nai na na nai na na nai//

Moan rokon neiei irou

E roko ma te moti ni beeba

Ma uotana te rongorogo ma te kamauri

E kaeka Bwati bwa I bon tangiria

Tarawaieta aban neiei ao n reitia ma Marakei

Oh ti nna kukurei ngai ma ngkoe n tangira raoi

Oh oh oh, oh, oh oh, oh

Na na nai na na nai na na nai

Oh oh oh, oh, oh oh, oh

Oh, na na na na nabena, nabena

Bwati ae tangiriko

You love me, I love you

We are one true love

Oh au bau ma ngkoe te mauri, te raoi, te tabemoa

Oh nanou oh, oh, oh oh, oh

Na na nai na na nai na na nai

Oh nanou oh, oh, oh oh, oh

Oh, na na na na nabena, nabena

Bwati ae tangiriko

You love me, I love you

We are one true love

Oh au bau ma ngkoe te mauri, te raoi te tabemoa

bottom of page