top of page

Maten nanou ngkoe

Raou te kuba terana ngai

N arom kai I a tia n noori I matau

Nei te riribuaka ngkoe

Ma I aki bwara nanou iroum

Maten nanou ngkoe

Rairaki moa tanimai

*Keweau, nora nanou n tangiriko

I, I a kua ngai nakonako

*I, Ngkana I ti tarai matam

Ma ko baka n aki norai

Nei Butintarawa ae e rawa irou

(*may need correction)

bottom of page