top of page

I ongo bwanaan Iesu

Chorus

I ongo bwanaan Iesu

E weteai bwa nna raira nanou

I kaeka ni bwanaau ae kangai

Iesu oh, aio ngai, kamaiuai

Ngaira kanga ai aron te nati are bakatae

Ti mwaninganako ibuakon kaubwaira

Ma tamara ae tiku n tataningaira nte bong ae koraki

Na rairaki nningai natiu ae I tangiria

Chorus

Nte taina I mwaninganako n kakukurein te maiu aei

Aanga ti kariri ake I taku bwa katokin te kukurei

Ao ai tera arou ae nna roko iai ikekei

Chorus

E ngara te kakukurei

Ae e tataekinna Iesu

A taku tabemwang bwa te bwaretaiti katokin te kukurei

Ma ngaia tiaki bwa bakaburean tamneiu

Chorus

bottom of page