top of page

Aroarou n tekateka ma neiei

Aroarou n tekateka ma neiei n titiku ma te rau

Ana tabo ae Betio ae nnen te kukurei

Akea waeau iroun neiei n au katei ni kabane nakoina

Ma koron tangirana inanou e a nene ni matoa

Chorus:

Nei Taonara oh

Ai burera am koraki

A taku bwa I aki akoniko n aron au katei

Nei Taonara oh

Inanon au tai, I kakawariko ngai n te O-n-aoraki

I a bon tiku ngai ma tangin nanou

Irouia am koraki ni bane

Meang n rereitia ma Tarawa

Au bau ma ngkoe inanon te mauri

Raramwaneara n taainako

Teraoi ao te tabomoa inanon tekatekara

bottom of page