top of page

Te taura

\\E tuangai bwa tina mwaie

Ma I kangai e aki raoiroi toman rangau

Ma ngkee I tabekarake baiu man wirikiriki nakon tanigau//

Ao e kangai koonai nimatai mani kabuebuea raoi rabatau

A ueke man biriaitua raran rabatau

E a roko itina kabuebuena rabatana irou

Ti ruaia ao Ti bino ao Ti kamei ao Ti taubati

Ao man kareke nano

Ngkee e a tangimwaaka te katangtang

Ao te nano e a riaon te kimwareirei

\\I aki kan katikui au iango

Bwa tera ngke arona bwa ti tiku n karokoa te ingabong

Ma ngkee tia rin inanon te ruu

Ao e kanakoa baina ni karooa te taura//

Ni uaa namakaina ao itoi

A uatabeua ni mauna

A ueke man biriaitua raran rabatau

E a roko itina kabuebuen rabatana irou

Ti ruaia ao Ti bino ao Ti kamei ao Ti taubati

Ao man kareke nano

Ngkee e a tangimwaaka te katangtang

Ao te nano e a riaon te kimwareirei

bottom of page