top of page

Kawau oh

\\Kawau oh ma kaka-nanoangau

Ngke I a tiku i taabon aonibike

Ike ka-maitoro angina

Angina nako man te rereua//

Chorus Oh I a Bon tei ao ni kananoanga.

Ni karia kiban taian man

E kiba ietan Kaionobi

Te moan umwa ma tabon Tontonna.

\\Ngkee I a kata-ia Ngai ni kabaea

Ni bauna te iango n ra-rabakau

Ni wawa-koroa tangirana

Au man ae boni mamaten nanou//

bottom of page