top of page

Ti a mwaninga are ti a kara

1. A bunginako au ririki ni maiu Ngkai bon te ikawai ngai Ao arou nako kanga ai aron te ataei Te kan roronga e aki kona n toki Ma I kaaki tibwangau nako Ma I a tabe n irira nako Nanou ae mwamwaninga nako E kabwara nano te maiu aio E aki kona n toki te nano mmm Te mwamwairi ni kukurei Ti a mwaninga ngaia ti a kara

2. N na tei moa n tirotiroai Ma n taraia tabon rorou Aika a bon tiku ma n rau i nanon te mwenga A tekateka ni kabwari unimwane Ma n atai aroaro aika a tau E a tau te kakamatauninga E riai ataan te katei

bottom of page