top of page

N te karangaina ae koraki

1. N te karangaina ae e koraki A kautinako taiani io Ao a manga oki n tairiki Ni kaei aia tabo ni matu O io io I ongo tangimi Kam tangi ni kakananoanga E bon rorota nanou tangimi Ni katoa tairiki koraki

2. E boni kawakina raoi natina Ni karokoa e kibakiba A uaia ni kiba i marawa Ni katebei kanaia ikani marawa

3. A roko i orani marawa A kangi taian nouamwake Abau are i nanon marawa I abaia ikani marawa

bottom of page