top of page

Marakei te nama

1. Abara ae e katobibia Marakei E katobibi i etan te nama Aron te ririanna iai e katobibiaki Ngkana ko rieta ke ko rinano

Marakei te nama Abara ae e katobibira Marakei Ao namona e raoi e otabwaninia Bon abara ao nnera ni koaua

2. E kakamaiu te buubuti n te nama Bwa e kareke arona ae kakukurei Bon ti te nano iai ae ti tatangiria e Bon ti te kakaieie ni mwamwananga

bottom of page