top of page

E a tia te wa

1. E a tia te wa e a bobonga raoi A matoa nako bwaina ngkai Ti nang kaieie ni bibiribiri I nanon te nama i Nonouti

Tara aroni butina ngkai Tara aroni birina ngkai Tatanako i aon naona te naomoro Ao ko a kan aki oa mwin

2. Ti na teirake ngaira I-Nonouti Mani kanenei toka iai Ti na noria bwa butira ngkai E kare matoa angina

bottom of page