top of page

E a katau te nako Orona

1. E katau te nako Orona Bwa ti na nako n noria Te aba ae I aki ataia ngai Ao a aki ataia tibu N na iririko ni boborau N na iri N na iri N na iririko ni boborau N na iri N na iri N na iri N na iri N na iriko N na iririko

2. E a tau tai manga rairaki N tara abam ae e nangi tiku E a tau teirake ti a nako Bwa ti nang kitana Beru

3. Ai rabwara Iuta Akau n arona Ngke e karekea te iango aei Are ti na kabwaia iai Ma raora ni kabaneia

bottom of page