top of page

Te Tirotaam

Kona ni kinaa mani matam

Bwa ko boni korakai man taang n aki toki

Ao itoini ni karawa a bon aki tuangai ae

Ngkee te Tirotaam

Cho

I bon rawa n taetaekinaa

Ae ko uruaa nanou

Bwa I kan tiiiku teutana riki

Ao ngkana I a tiiku

Ko na bon ongo irou

Nei nanou ouoou ouoou marewen nanou

Ao ngkana I a tei n tii ngai

I aan te nuu are Nna karaba iai ranimatau

Ao itoini ni karawa a bon aki tuangai ae

Ngkee te Tirotaam

bottom of page