top of page

Nei Miina

Ai buatan tabekan nanou

Ae e a keutai e tabekai e aki karaua nanou

Ba ai ngaia tokin nanou are I a tangitangiria Ngai

Kona tai ma-mamata n nokuai nee

Cho

Tao ngke arona tao ngke arona

Tao ngke arona bwa ko noora aron tangiram irou (Te nati aio - bass)

Bon tii te kakoro-a raoi au berita

Bon tii te ara ae tangiria nanou Miina oh

Ao ngke ko a manga uring aroarou akeke rimoa

Ko tuangai bwa Nnangi taona nanou

Bwa ai ngaia-are I a uaiakinna rake i etan Bonriki

Bwa ai tokin nanou are I tangitangiria

Am taeka ni kabane ake ko bon tuangai

E a riki bwa kakukureian nanou

Ma tangiran Nei teriba maina ni kiariari bon raou ni matu

Imarenaia Abemama ma Abaiang

bottom of page