top of page

Kawau ma kananoangau

Kawau ma kananoangau

Iroun raou ae tangiraki irou

I ongo taekam bwa iai am kainrou

Ai kawara ngai

Cho

E kaawa nanou (e kaawa nanou - bass)

E kananoanga (e kananoanga - bass)

Bwa I tangiriko ma ngaia ko toro mwanaai

Ko kai kabanea tangirau ma iroum neiko

Ko tinanikuai irarikin are oin nanom

I a uringa aroarora nako

Ni mwarumwaru ngai ma ngkoe

Ko taku bwa ko aki konaa ni kabwara

Ara tangira

Nna bitia ma ni karairakia

Ni kaoki nako bwaini karawa

Ao I a mwa-nemwanea ribana

Are I tangiria

bottom of page