top of page

Abaokoro te motu lelei

Te kaawa ngai I a korakai

E kaotia rabatau

Ngke I nooriko bwa ko mata n nokuai

Ngkee I roko iaon abam

Cho

Kona tai mata n nokuai n matam

Ao taetae raoi ni wiim

Tii ngkoe raou ma reken nanou oh

Ko kamaneangngai I a kaawa iroum

Ko bia uringa am berita

Ko boni mwamwaninga

Nang kabarai au bure raou

Te ang ae rarango

A tabetabe-ka nanou

Iango n bakabure

Ma I bon ongo ni bwanaia natiu

A kauringa nanou

Abaokoro te motu lelei

Te aba ae kamaitoro

Aban Nei nanou n mamaeka iai

E kai nanou iai

bottom of page