top of page

Tairiki te Tabati (Totin Abemama)

N tairikin te Tabati ao I a bo ma neiere raou

Tao n te aoa tebwina ea toki Bwanani Kiribati

Ao e nakonako ma te teinimwane I nanon te kawai ae rababa Ao e a tia ni bung namwakaina

Ao e a rangi n rotongitong Mwaru

Cho:

E kamimi are bon raou e a maan te tataneiai I kina buran aingana i buakon te manguroro Ko ti kangai bon te mainaina e a riki neiei bwa te toti Ni kaotai arona ni bane bwa e ataia Baretoa ma I tuai

N na keiakina tibwangan te tangira ma te nano rinako ao te ano n Aro

Ai kaawara katein Abemama ma rikiaia te mamatauninga

E na buti raoi mwanangam n te kawai Ma te kabwarabure ae moan te bati An tai mamataua irou Be kakaawaki te neneweaba

bottom of page