top of page

Tarawa bon abau!

Tarawa bon abau au abamakoro are I bungiaki iai

I ikawai iai man rikirake iaoona

Boni ngaia naba te aba ae e rine mani bura ieta

E tikubaraaki irouia bwaaroko ma ngaruru ni man

Chorus…

Tarawa au koora Tarawa au tirewa

Akea n ai arona

Ko tiieuataake ibuakoia nako abani Kiribati

Tina tabekia n aroaro nako aika raraoi

Te itangitangiri te mauri te raoi ao te tabomoa

E tei naba iai te matabaiawa nako tinaniku

Ma nnen te rabakau arei i Teaoraereke USP

Te moan rinan te kaua rinan ibukin te rooro

Ni uauaiakina reken te rabakau ma te kabwaia

bottom of page