top of page

Timwan nanou !

Nna tibwa nanoou

Ma au tangira

Nakon neiere are ngaia ae I tangiriia

E katibanakoai E mwanuokinai

Tao e nang kanga

E a bon moti mai nanou

Chorus

Oh Timwan nanou ngkee

Ueen nanou ngkee

Bon tibwangau ma au tangira

Ni katoa boong

E bia bon reke nee

Rairarikim nakoiu

Ao tuangai raoi

Bwa e kangara nanoom

Ai kamira nanou aio

Ngkee I a kataia

Ni kaaki tangirana

Mai I nanou uuu aio

E a bon neene

Ni matoatoa inanou

N tangirana inanou

Irou ngai raom ae tangiriiko

E raramweneira nee

Ara bau Kiribati

Are te mauri te raoi ao te tabomooa

Inanon ara tai

N rereitaki

Ngai ma ngke raou

Ae ko tangiraki

bottom of page