top of page

N te ingabong ae koraki

N te ingabong ae koraki a ure matara

Bwa e anganiira te marurung te Atua Uean te maiu

cho

Ti nna neboia (Neboneboia)

Ti n te Halleluiah (Halleluiah)

Ko bati n rabwa te Uea, Halleluiah

N te tairiki ae koraki ko kawakiniira

Ko raoniira n am tangira te Atua Uean te maiu

bottom of page