top of page

Teteei Ngai!

Teteei ngai ae aki kororaoi arou

Mai iroun tamau mai iroun tinau

Anganai te baki ao anganaki te tang

Ibuakoia mwaneu ibuakoia tariu..o u oh

Chorus

Kabarai bureu u u u

Karabai bureu

Bwa I a bon tibwa atai bwai raoi ngai ngkai

I a ikawai

Bwa ngaia tiaki raoi te nati ngai

Ma bon te nati n tobwaaki iroumi

Ao a mena iaara ngkai

Akee bon oin tamau ma tinau

Aroarou ni maeka

Tii te keiakina

Rawawatan te kairi ma te kainibaire

N tabetai e a roko te ururing ae bati irou

Ma nang kangara ngkai

Ai bon nanoia au karo aikai..o u oh

I a kukurei bwa e a reke

Raun nanou mai irouna

Iroun Iesu au Uea

Ao au Tia Kamaiu..o u oh

bottom of page