top of page

Tamau e aera ngkai !

\\Tamau e aera ngkai e aki totoki

Aroarom nakon tinau ae kananoanga iai

Ngkee ko oreia man oreia

I a tangitangiriia ah ah

Au bubuti tamau

Antai manga oki n orea mummy

Bwa e a kaawa iai//

I a noora oreana bwakana

I a rawa n taraia Ngai u u u

Atikana ma uaakinana

N te aro ae aki riai u u u

I a bubutia Ngai

Man biri nakon tamau

Man taua baina

Tamaau e a taau e a kaawa

E a kaawa tinau ohh

\\Natiu bon au berita

Bwa e nangi toki ngkai

Aroarou nakon tinam

E a kananoanga iai

Bon au moan ao au kabanea

Aroni maeu aio

I a tei ao n wene raoi iaon au berita

E a kaawa Nei maama ohh//

bottom of page