top of page

E bwara Nanou !

E bwaka nanou iroun neiei nte taina

E tekee matau n taraan rabatana

Boini kabirana ae karewerewe boina

E roota nanou

Ma I kaeka n bwaanau ae kangai

Neiko neiko I tangiriko nee

Kare-keeken taraan rabatau

Bon te kabanea ni bwatabwata ngai

Chorus

E bwaraa nanou u oh u oh e bwaraa nanou

E bwaraa nanou u oh u oh

Nna tuanga au rongorongo

E bwaraa nanou u oh u oh e bwaraa nanou

E aoria ma Nna kataia

Taku bwa e na bon tangirai

Te bong teuana ngkee I a nako nte titoa

Ao I kuba ngkee I a manga noora neiei

Tao aio au tai ae N nang tuanga nanou

I nako rarikina ma n tuanga nanou

Are I a bora n tangitangiria

E kakeaa matana nakoiu

Ao e taku bwa au bwai te Uee

bottom of page