top of page

Mwanangara mai Taumwa

\\Mwanangara mai Taumwa Bwa tina nako tabon te aba Ma e taoniira te iabuti Inanon rawan Nukumatawaroo.//

Cho

Kautea ooo an nanoangaira Katokaira iaon waam ooo Bwa ia rawa n betinako ma natiu. Ao ngkana tao Beiamatiu ngkoe nee Ma ia kubariko ma nang nako ngai.

bottom of page