top of page

Love me baby

Moan noran te uee aio irou I kunea ao I anaia bwa raou Nna anaia bwa toau n au kainga Bwa I bwaka n tein anuana Aio ana mamata nanou Mai iroun Tamau are i karawa E anganai bwa toronibwaiu Ao kukureiu n au bong koraki

Cho: Love me love me baby Bwa i tangiriko ngai Love me love me baby Bon ueen nanou ao tokin takau ngkoe Love me love me baby Bwa I tangiriko ngai Love me love me baby Bon kukureiu ao kabwain nanou ngkoe

Aron tekatekau ma neiei Ti te mwengaraoi inanon ara kainga Au bwai i ataia I mwaneaki n te tangira Te akoi n akea n ai arona Bwa ngaia aron raitin ni bwaeao Ana mwamwanano neiei nakoiu Ti a mamauri mai iroun Atuara, inanon tekatekara

Bridge:

Wohoo..e teretere n au tangira my baby Bwa ko aki nanokokoraki my baby Ko nooria n au rinerine baby Bwa I rineiko bwa au mwamwa ngkoe my baby I katerea ni bwanau man te wedding day I angitia mai inanou, “I say I do” My baby girl, oh my baby girl

bottom of page