top of page

Kauka nanou

Bon te uee ae e raka tarana I matau Ma moangarena e kakukureia nanou Bon ti ueeu, bon raou au tangira neiei Ibuakoia rorom ao ko rianako

Ma uringai n am tai are ko kainanoai irarikim Tangirai n atongan arau ne Ni katoa bong

Cho: //Kauka nanou, tangirai raou Mwaneai raoi, ni mwaitoron Am tangira ti nna reitaki inanon te kukurei//

E aki rai bwa e maiureirei inanom Tangirau ma kan nonorakini matau Ko na tai maroa n am tangira ibukiu Bwa te arona nanou ma nanon raou

Ma uringai n am tai are ko kainanoai irarikim Tangirai n atongan arau ne Ni katoa bong

bottom of page