top of page

Bon raou

Rereken nanou aio

Ngke I moan noora matana ngai

Raou n reitaki n te tangira

Raou neiei n te kukirei

Cho:

Oh raou, bon raou, neiei

Oh oh oh bon raou, bon raou, neiei

I kan mwanemwaneia bwa raou

Bwa e tangiria nanou aio

Ti iriau te mauri te raoi

Te tabemoa iaou ma ngkoe ne

Oh raou, oh bon raou ao bon nanou ngkoe

Ao Bon ti ngkoe momiin nanou ae I aki toki n iangoiko

N te bon teuana ma te bong koraki my baby

bottom of page