top of page

Bon Ataa te mane aei

Bon Ataa te man aei

E ria maerere i abam

Ma nanongaia oh

Kaokia nako abami

cho:

Nabeina oh, ma Tabiang,

Biketawa ma unimwane

AKe iaon te Bwanga oh

Ani kabwarai au bure ngai

Bon te tia bure ngai

Ae I aki ataibwai oh

Ma kam aki tuangai

Aron katein abami

Bon te aba ni kawai

Ao e nono mangkoa

A kua taan buaka iai

ni kan ewekia ni kan roko iai

bottom of page