top of page

Akea ngai ne n au tangira

Akea ngai ne n au tangira

Ma matamam ae I bwabwaka iai

I a tiku ma n rauaki inanou

Ni karokoa au tai ni mareaki

Ko nna tiku moa ngkoe iaon Nadi

Bwa nna nako moa aban imatang

Ngkana I oki ma nanou n onimaki

Ao nna nooriko ne ma nanou

Cho:

I a tangi n te bong ae koraki

Bon akea maneia nikabane

Kabwaranakoa mai nanou

Bwa e a oki ngkai au tangira

E aera ko aki anganai raun nanou

Ke tao ni kabo ma ngai

Tailevu ko birinako iai

Ma teuare nang onea mwiu

Ngkana tao ko bubuti buokam

I aki kuba ma ni bwerengaki iai

A uki bwaai nikabane nakoim ne

Te ngaina ke te bong ae koraki

bottom of page