top of page

Ai tera tokin te iango

Ai terana tokin te iango

Kai e a roko ni kaututai

Ma I tuanga bwa e memena iia

Neiere I tangiria I bwaka irouna

Cho:

Tarataraa ni kaborakena

Ibuakoia ana utu nako

E manguroro e tei n okoro te nati aio

E ira moato neiei tibwangan nanou

Ma ko bon bia tuangai nanom

Bwa I a tikiu ngai ne n tataningaiko

Anganai neiko karauana nanom

Nei Riina ae I tangiria, I bwaka irouna

bottom of page