top of page

Pretty Locomotion

\\ Ai ribuakara aron te iango ibukin au Uee aei

Bwa eaki bootau nanoia au koraki ma nanou n tangirai neiei //

Mwaneai raoi pretty locomotion

Bwenan aio ae tangiriko nee

Tai taenibaai mai irou bwa I kaawa

Bwa I rawa n tiku ni mamaroroa

N ai aron tinanikuakii irouia au koraki

Ibukin tangiram

Mwaneai raoi pretty locomotion

Bwenan aio ae tangiriko nee

\\ Ai bon au taeka ni karabwarabwa nakoia am koraki nee

N aron nanoia ni butimwaeai nakon am kaainga nee //

bottom of page