top of page

Teiraken te man eh!

Teiraken te man eh, nang kiba nakea

E nang tiku iia, ni mwanangan te kai e nang kibanako

N aki manga oki, n okira abana, are I tangiria

Chorus

Ngaia Ueen te kaai eh

Nang kiba nakea

E nangi tiku iia?

Kai e nangi nako, n aki manga oki

Kam bia uringa ngkami raou ni bane

Bwa I a irira te nanai ni man are e kiba ieta

Ietani Maiana, are e raroanako mai abau

Ngkana I tabe n ongo, tangitangin te man

Ae e tangi ni kaawa, kananoanga, e kananokawaki

N aroarona, bwa e a koro raoi bukin au kantaninga

bottom of page