top of page

Tebwatauti

Ai kamira aron tarataran aia bwai imatang

Irou ngai Tebwatauti e kangare

Chorus

Akea ae kona taua baiu

Ma rangau ao rarikiu

Akea ae e kona n tatauai bwa bon akea

A roko nanora n tangin bwai n katangtang

Te anene ma te bwana ae mwaitorotoro

bottom of page