top of page

Te tangira ae kamamate

Te tangira ae kamamate

E aki ongea raroan ana tabo

Banana, kainikatikun neiei

E kaitara, ma te boboti

Chorus

Raou ae e tangiraki

Nei te ngeri maoto neiei

Riba maina, e kakateke taraana irou

Raou ae ko tangiraki (raou ae ko tangiraki)

Te I-Tuvalu, irou ngai Turara*

Ana tabo ni mwakuri neiei

Te tourism; ae ko tangiraki irou

Ko na tetekeraoi, inanon am bong

Te Mauri, Te Raoi, ao Te Tabemoa

bottom of page