top of page

Te ru ni karaba te iango

Te ru ni karaba te iango

Buokai ao kamaiuai

Are I kani mwaneiko ngai ne

Bwa taimanin* aon Nonouti ngkoe

Chours

Tai kabwara ngkoe ne

Te ngeri maoto iram e kakamaiu

Tai kabwara ngkoe ne

Te ngeri maoto iram e kakamaiu

Ai kaibwaiara nanou aio ne

Ngke I moan tokora bobouni* waam*

E toka iaoni waau te raribono*

Are I tabekia n kabutia ngai

E nikuteretere tangirana

Bwa ngaia ueen nanou, akea riki

E moti au kai ni kabutirere

Ma iaon abau ae e raroa Beru

*May need correcting

bottom of page