top of page

Te merimeri ngkoa ngai

Te merimeri ngkoa ngai

Ae nabeaki raoi

Kam kakawakinai

Ni karokoa I a ikawai

Tangirau iroun Tamau

Tangirau iroun Tinau

E teke nanou iai

Te tangira ae e kororaoi

Chorus

OohTamau

Ooh Tinau

Kam rabwa n ami tangira

Ooh Tamau

Ooh Tinau

E rine tangirakimi irou

Kabwarai bureu nako

N au aki ongotaeka

Kan taua ngai oin nanou

Bwa I mwaninga nako iai

Nna bon teimatoa ngai

Ni kawakinii ngkami

Au tangira ibukimi

E aki kona n toki

bottom of page