top of page

Salema

N rokou ngai i Toromon, n au kaibuke Tiatomariraoi*

N te aoa uoua n te bong ae te kaonobong

Ngke I aerake, ngai ma raou ni kaimoa

Ao tia nako n te tabo ae te casino

Are I a noora neiei, ni mwamwaie i nuuka

E katika nanou ao I kan dance ma ngaia

Ooh, Ooh, Ooh, Ooh!

//(Nei Salema) Salema, Salema tai kekeweai

Salema, Salema tai towaeai*

Salema, Salema, e bwakamarawaiko te I-Kiribati//

E a toki nanou aio, bwa I a dance ma neiei

E a roko nanora n iira tangin te music

Ao I a tuanga ngai, bwa e na irai ngkana I oki

E kaekaai “ko nna don't worry!” (She lie, she lie, she lie)

She lied to me, because she loves my money

E bane au mwane, e birinako mai irou

Ooh, Ooh, Ooh, Ooh!

*Needs correction (please provide in comments below)

bottom of page