top of page

Nei Teieta n Nanou

I a teirake bwa nna ukora tokin nanou aio

E na reke iai tokin nanou are I tangiria

Ma I kukurei bwa e a reke momiin nanou tangiria rabwatau

Are I kiberia ibuakon kaubwain te maiu aio

Chorus

Nei Teieta n nanou

Ko nang okira abam Butaritari

Ai kawara ngai ooh bwa nang tiku ni mamaroa

Bon ti ngkoe ne, ae e kona ni buoka te bae nanou aio

Bwa ko tika man tonu, akea waeam, ko bura ieta

E tang nanou, ngke I katikiko bwa I kan dance ma ngkoe

Ko tinanikuai ao ko ka-saeai, ai kawara ngai

E rabwa te tangira, bwa e kona n kaoka nanou ma te kukurei

Ti nna tautaua ni kamatoa, ara tangira

Ururingai nee n am tabo ni mwakuri

nte kirabu i bikenibeu

Tei Marakei ae ririkanaa am ranibue

Te kai buaka bwa te meeria

E maeurerei irarikin mwengau

E bia reitia ma te te Nikabubuti abam nee

bottom of page