top of page

Mwanangam nako maeao

Mwanangam nako maeao ne ma am bwaketi n ran

Ngarengarem neiko e kakukureia tamneiu

Taraan ni matam nei te iramwaoto iroum

Ko riba maina, ko aki karaua nanou

Bwa te I-tabontebike, Nonouti ko kamarakai

Ti a uringa arora n raraun nakon am tabo i America ne

Ai kawara ngai oh ne ibukin tangiram

bottom of page