top of page

Moan tabekan (Nei Kaue ae tangiraki)

Moan tabekan au iango aio

Ngke nang kataua te mwananga n oki

N okira aba, mwengau ae tangiraki

Ae boni Beru, au kawa Autukia

Chorus

Ooh, ko a tiku moa

Ooh, Tarawa ae ko tikaua

Ooh, Bikenibeu ae ko rerei

Ooh, Nei Kaue ae tangiraki

Oh natiu aika kam tangiraki

Kam nang tiku moa iaon Tarawa

Bwa nang katoka moa nanou aio

Ma au tangira e na neborake inanou

Ni moan tokau iaon Nei Momi

E taotaonai te ururing ae e bati

Bwa nang raroa nako ma neiei

Ma e a moamoa riki tangiraia natiu

bottom of page