top of page

E riai n ataki raoi aron te tangira

E riai n ataki raoi aron te tangira

Imarenara, nakoira ni bane

A taku tabemwang, bwa ti aia bwai

Ake a kaubwai, ma ni korakora

Ma ngaia tiaki, bwa bon ara bwai

Tatabemanira nako

N ai aron tangiran te teei iroun tinana

Ae e nene ma ni matoatoa

Temanna ngaira, te irikona ngaira

Te utuna ngaira, te tangira

Temanna, te irikona ngaira

Te utuna ngaira, te tangira

Ma ngaia tiaki bwa bon ara bwai

Tatabemanira nako

N ai aron tangiran te teei iroun tinana

Ae e nene ma ni matoatoa

Temanna ngaira, te irikona ngaira

Te utuna ngaira, te tangira

Temanna ngaira, te irikona ngaira

Te utuna ngaira, te tangira

Ma ngaia tiaki, bwa bon ara bwai

Tatabemanira nako

N ai aron tangiran te teei iroun tinana

Ae e nene ma ni matoatoa

Temanna ngaira, te irikona ngaira

Te utuna ngaira, te tangira

bottom of page